Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων: Δήλωση προτίμησης εραγστηριακής ομάδας

Submitted by simos on

Η δήλωση προτίμησης εργαστηριακής ομάδας για το μάθημα Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (3ου εξαμήνου) θα πραγματοποιηθεί σε πρώτη φάση μέσω του eclass του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η οριστικοποίηση των εργαστηριακών ομάδων θα γίνει κατά την πρώτη συνάντηση την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου (θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση για την ώρα). Μετά από αυτή την ημερομηνία καμία νέα προσθήκη στις εργαστηριακές ομάδες δεν θα πραγματοποιείται.  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

  1. Η δήλωση προτίμησης ομάδας στο eclassγίνεται επιπλέον της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων στη γραμματεία.
  2. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν υποχρέωση παρακολούθησης και σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο το τρέχον εξάμηνο καλούνται δηλώσουν μία από τις διαθέσιμες ομάδες συγκεκριμένης ημέρας και ώρας. Οι φοιτητές/φοιτήτριες "χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης" δεν χρειάζεται να δηλώσουν ομάδα στο eclassαυτή τη στιγμή, θα βγει νεώτερη ανακοίνωση. 
  3. Στην δήλωση να αναγράφετε το όνομα και το επώνυμό σας με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα μικρά , πχ "Χρήστος Σίμος" και με σωστή ορθογραφία και τονισμό. Παρακαλώ όχι greeklish!!!
  4. Το emailπου δηλώνετε στην πλατφόρμα πρέπει να είναι έγκυρο και κατά προτίμηση της μορφής @teiste.grή @uth.gr(διότι συχνά υπάρχει πρόβλημα αποστολής σε accountsάλλων παρόχων και πιθανόν να μην λαμβάνετε σημαντικές ειδοποιήσεις). Είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά το emailσας διότι μέσω του eclassθα γίνεται όλη η επικοινωνία και η ανταλλαγή εγγράφων για τη θεωρία και το εργαστήριο (σημειώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, βοηθητικό υλικό).
  5. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, συνεπώς είναι πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα στέλνοντας emailδια μέσου του eclass. 

Σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά!!!.

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: