Πίνακα κατάταξης των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ

Submitted by nicholas on

Σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες αναλυτικές βαθμολογίες των φοιτητών, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση με επιχορήγηση ΕΣΠΑ, το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας κατάταξης που δίνεται στο συνημμένο αρχείο.

                                                                                               Για την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

                                                                                                   Νικόλαος Πετρόπουλος

Επισυναπτόμενα αρχεία: