Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις-Διαφάνειες Μαθημάτων

Submitted by vprassa on

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος: "Υλικά Ηλεκτρονικής και Διατάξεις" καθορίζεται από τη σειρά διαφανειών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στα πρώτα κεφάλαια του προτεινόμενου συγγράμματος “Αρχές Ηλεκτρονικών Υλικών και Διατάξεων”, S. Kasap, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2002. 

Καλή επιτυχία

Πρασσά Β. 

Αρχείο: 

Τύπος Άρθρου: