ΘΕΣΗ (1) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Submitted by gveldes on

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν από το συνημμένο αρχείο για μια θέση πρακτικής άσκησης στην εταιρία Cross Software Solutions.

Στοιχεία επικοινωνίας

κος Πατσούλης Πάτροκλος

pat@cross-software-solutions

Επισυναπτόμενα αρχεία: