Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θ) - Ύλη

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by cpapadimitropoulos on

Οι διαλέξεις του μαθήματος βρίσκονται εδώ (θα προστεθούν και κάποιες ερωτήσεις προς το τέλος της εβδομάδας).

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει:
1. Εισαγωγή (TelSys-0)
2. PCM (TelSys-1)  (Εκτός: Πιθανότητα εμπλοκής σε δίκτυο k-βαθμίδων (σελ. 44))
3. Μοντελοποίηση κίνησης (TelSys-3) (Εκτός:  Παράδειγμα-Υλοποίηση πραγματικού συστήματος (σελ. 23-27))
4. Δικτύωση (TelSys-4)
5. OSI & PSTN (TelSys-5)
6. ISDN & SS7 (TelSys-6) (Εκτός: Μονάδες σήματος MSU, LSSU, FISU (σελ. 32-35)
7. Πολυπλεξία PDH/SDH (TelSys-7)
8. ATM (TesSys-8)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα του Τμήματος.

Καλή επιτυχία
Χρ. Παπαδημητρόπουλος (cpapadimitropoulos@teilam.gr)
 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: