Πρακτική άσκηση

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by gveldes on

Οι φοιτητές που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης έως και τις 4/11/2015

αλλά δεν έχουν βρει ακόμα φορέα, πρέπει:

α. να ενημερωθούν για τις αλλαγές στον κανονισμό πρακτικής άσκησης του Τμήματος (πατήστε εδώ)

β. να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του Τμήματος στο e-mail (gveldes@teiste.gr)

 

Ο  Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

  Δρ. Γ. Βελντές