Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) - Ύλη εξέτασης

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by cpapadimitropoulos on

Η εξέταση του μαθήματος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου του Τμήματος (Δευτέρα, 22/6, 12-14).

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-Φασματική ανάλυση σήματος
-Τεχνικές διαμόρφωσης
-Στοιχεία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
-Χωρητικότητα καναλιού
-Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (δειγματοληψία, κβάντιση, κωδικοποίηση)
-Θόρυβος (λευκός, ενεργός θερμοκρασία θορύβου, εικόνα θορύβου)
- Διαμόρφωση πλάτους παλμών (PAM)
-Μετάδοση δεδομένων βασικής ζώνης (ISI, παλμοί δύναμης συνημιτόνου, πιθανότητα σφάλματος, βέλτιστα φίλτρα εκπομπής και λήψης)
-Μ-αδικά συστήματα σηματοδοσίας σημάτων βασικής ζώνης
-Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM, DPCM, DM)
-Διαγράμματα οφθαλμού, εξισωτές, συγχρονισμός, scrambler/unscrambler,  συνακρόαση
-Κωδικοποίηση γραμμής
-Τεχνικές δυαδικών ψηφιακών διαμορφώσεων (BASK, BPSK, BFSK, MSF)
-Άριστος δέκτης (δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου, δέκτης συσχετισμού)
-Σύγκριση δυαδικών συστημάτων ψηφιακής διαμόρφωσης
-Συστήματα Μ-αδικής σηματοδοσίας (MASK, MPSK, MFSK, QAM), I/Q αναπαράσταση
-Παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος ζώνης, βαθμός απόδοσης, αποτελεσματικότητα ισχύος
-Πολυπλεξία

Οι σημειώσεις (ενημερωμένες) βρίσκονται στο φάκελο Έγγραφα (Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, ELN165) στο e-class.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικής μηχανής και όχι κινητών τηλεφώνων.
Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (φοιτητικό πάσο, ταυτότητα) διαφορετικά θα αποκλειστούν από τις εξετάσεις.


Καλή επιτυχία
Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: