ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ) - Ύλη εξέτασης

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by cpapadimitropoulos on

Η εξέταση του μαθήματος «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Θ)» θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Τμήματος (Τετάρτη, 21/1/2015, 12-14).

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο ή αστυνομική ταυτότητα).

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη
. Γενικές αρχές σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.
. Τοπολογίες και πρότυπα τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ποιοτικά χαρακτηριστικά δικτύων.
. Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης.
. Τεχνική PCM.
. Συστήματα σηματοδοσίας
. Πρότυπο OSI, τοπολογίες δικτύων.
. Δίκτυα μεταγωγής.
. Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ISDN
. Σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία. Συστήματα πoλυπλεξίας PDH και SDH.
. Δίκτυα ασύγχρονου τρόπου μετάδοσης ATM και δίκτυα ευρείας ζώνης.


Οι διαλέξεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στο e-class (ELN103) στο φάκελο Έγγραφα.


Καλή επιτυχία

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: