Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων - Ανακοίνωση για Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου - χειμερινο 2014 - 2015

Submitted by pvarzakas on

Παρακαλώ ενημεωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (Ε)

για το Χειμερινό Εξάμηνο του καδημ.έτους 2014.2015.

Π.Βαρζάκας

 

 

Αρχείο: 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: