Ανακοίνωση για αμειβόμενους φοιτητές στα εργαστήρια του Τμήματος, για το οικ. έτος 2015

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by grammateia on

Λαμία, 30-10- 2014

 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να απασχοληθούν ως αμειβόμενοι φοιτητές στα παρακάτω Εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (Θ+Ε)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Εργαστήριο 2

Προγραμματισμός Ι

1

Εργαστήριο 3

- Φυσική

-Ηλεκτρικά Κυκλώματα- Ηλεκτροτεχνία

1

Εργαστήριο 4  & ΕΜ

Τηλεπικοινωνίες & ΣΑΕ

1

Εργαστήριο 5

 

- Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων

-Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων

1

Εργαστήριο 10

- Λογική Σχεδίαση

-Σήματα, Συστήματα & Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

1

  

να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από 30-10-2014  μέχρι  και   Παρασκευή   14-11-2014.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι φοιτητές, που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 διδακτικές μονάδες και δεν έχουν ξαναπροσληφθεί

ως αμειβόμενοι φοιτητές στο Τμήμα.

Κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα   (Θεωρία+ Εργαστήριο).

 

                                          Από τη Γραμματεία Ηλεκτρονικών Μηχανικών  Τ.Ε.