Γραμμές Μετάδοσης (Ε)

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by cpapadimitropoulos on

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Γραμμές Μετάδοσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο δίωρα (Α, Β) ως εξής:

Α. Πέμπτη (12/6) - 14-16, μΑμφ, σπουδαστές που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Μ
Β. Πέμπτη (12/6) - 18-20, μΑμφ, σπουδαστές που το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και Ω

Σύμφωνα με τις λίστες της Γραμματείας, υπάρχουν περί των 160 σπουδαστών που προτίθενται να προσέλθουν στις εξετάσεις. Επειδή ο αριθμός αυτός είναι απαγορευτικός για εξέταση στο εργαστήριο αλλά και για να διευκολύνουμε τους σπουδαστές, επιλέχθηκε η δημιουργία δύο ισοδύναμων εξετάσεων την ίδια μέρα αλλά σε διαφορετικές ώρες ώστε αν κάποιος σπουδαστής έχει σε ένα από τα προαναφερθέντα δίωρα (έστω το Α) άλλη υποχρέωση, να μπορεί να παραβρεθεί στο άλλο (το Β) και να μην χάσει με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα εξέτασής του.

Ως διδαχθείσα ύλη λαμβάνεται αυτή που εμπεριέχεται στο εργαστηριακό φυλλάδιο "Γραμμές Μετάδοσης, Εργαστήριο", Κοντογεώργος Αθ., Λαμία 2004-5 και περιλαμβάνει τις ασκήσεις
1. Μέτρηση της αντίστασης εισόδου μιας κεραίας (Ασκ. 6)
2. Μέτρηση της χαρακτηριστικής αντίστασης γραμμής μετάδοσης (Ασκ. 7)
3. Μέτρηση του μήκους κύματος και της ταχύτητας διάδοσης σε μια γραμμή (Ασκ. 8)
4. Εισαγωγή στη μικροταινιακή τεχνολογία (Ασκ. 11)

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτούνται στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. αστυνομική ταυτότητα ή φοιτητικό πάσο).
Συνίσταται η χρήση αριθμομηχανής, χάρακα και διαβήτη. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις.Καλή επιτυχία


Εκ του εργαστηρίου
       Σπ. Πεντόβουλος
       Χρ. Παπαδημητρόπουλος

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: