Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων: Υποχρεωτική συνάντηση διόρθωσης εργαστηριακών ομάδων λόγω αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος

Υποβλήθηκε από simos στις .

Λόγω αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος, θα γίνει διόρθωση όλων των εργαστηριακών ομάδων στα Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 10πμ στην Αιθ. 7 (πριν από το μάθημα της θεωρίας). Η παρουσία είναι υποχρεωτική (οι απουσίες θα καταγραφούν) και δεν θα επιτραπεί η εγγραφή σε εργαστηριακή ομάδα μέσω αντιπροσώπου. 

Χρ. Σίμος

 

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: