ΣΑΕ: Δήλωση εργαστηριακής ομάδας (ακαδ. έτος 2018-19, εαρινό εξάμηνο)

Υποβλήθηκε από simos στις .

1. Δήλωση εργαστηριακής ομάδας

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο ΣΑΕ το τρέχον εξάμηνο να δηλώσουν εργαστηριακή ομάδα στην πλατφόρμα eclass στο μάθημα: "Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (Δ105) (2018-19) (ELN117)".  Η δήλωση ομάδας θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τον παραπάνω τρόπο το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 7.3.2017

Τα διαθέσιμα τμήματα της Πέμπτης (12-8μμ), καλούνται να τα δηλώσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες που είναι με υποχρέωση παρακολούθησης (δηλαδή όσοι/όσες δηλώνουν το εργαστήριο για πρώτη φορά ή το έχουν παρακολουθήσει στο παρεθόν χωρίς όμως να έχουν συμμετάσχει σε εξέταση).

Το τμήμα "Χωρίς Παρακολούθηση" καλούνται να το δηλώσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε περασμένο εξάμηνο και έχουν συμμετάσχει στην εξέτασή του τουλάχιστον μία φορά. Η δήλωση είναι απαραίτητη ώστε να λαμβάνουν υλικό του μαθήματος κατά την διάρκεια του εξαμήνου αλλά και ο διδάσκων να γνωρίζει τον αριθμό των ατόμων που αναμένεται στις εξετάσεις. 

Παρακαλώ για τη δήλωση ομάδας να εφαρμόσετε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Στη δήλωση να αναγράφετε το όνομα και το επώνυμό σας με τη μοργή "Επώνυμο Όνομα" με ελληνικούς χαρακτήρες, με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα μικρά με σωστή ορθογραφία και τονισμό, πχ "Σίμος Χρήστος "
  • Βεβαιωθείτε ότι το email που θα δηλώσετε είναι έγκυρο και ότι το διαβάζετε τακτικά διότι θα κοινοποιούνται σε αυτό σε εβδομαδιαία βάση ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις του διδάσκοντα (έγγραφα, εργασίες, ασκήσεις, λύσεις κλπ).  Σας προτείνω να χρησιμοποιείτε το επίσημο email του Ιδρύματος (της μορφής username@teiste.gr, όπου το usernameείναι αυτό που χρησιμοποιείτε και στην ηλεκτρονική γραμματεία), διότι έχουν παρατηρηθεί προβλήματα το τελευταίο καιρό για αποστολή σε άλλα email (πχ hotmail κλπ) και υπάρχει πιθανότητα να μην λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του μαθήματος 

2. Διεξαγωγή εργαστηρίου την τρέχουσα εβδομάδα

Την Πέμπτη 7.3.2019, ώρα 12.15 μμ στο Εργ. 5 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρία (κοινή για όλα τα τμήματα) στην οποία θα παρουσιαστεί η ύλη και τρόπος διεξαγωγής του εργαστηρίου, θα διανεμηθεί λογισμικό, ασκήσεις κλπ και θα γίνουν πιθανές διορθώσεις στις ομάδες.  Η παρουσία είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί παρουσιολόγιο. Από την επόμενη εβδομάδα η προσέλευση θα γίνεται κανονικά στο τμήμα που είστε εγγεγραμμένοι στο Εργ. 5.  

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε με το διδάσκοντα: με email μέσω της πλατφόρμας ή με φυσική παρουσία στις ώρες γραφείου που φαίνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Καλή δύναμη σε όλους και καλή αρχή

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επ. Καθηγητής

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: