Συστήματα Ήχου & Εικόνας: Αλλαγή ώρας διδασκαλίας

Υποβλήθηκε από simos στις .

Κατόπιν σχετικού αιτήματος των φοιτητών/φοιτητριών που παρακολουθούν το μάθημα επιλογής "Συστήματα Ήχου & Εικόνας",  οι διαλέξεις του μαθήματος  θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, ώρα 12-2μμ, στην αίθουσα 6 (και όχι Παρασκευή 8-10πμ).
Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από την τρέχουσα Παρασκευή 19.10.2018 και θα εμφανισθεί στην επόμενη έκδοση του ωρολογίου προγράμματος. 

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκ. Καθηγητής

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: