Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων: Δήλωση εργαστηριακής ομάδας - Έναρξη μαθημάτων

Υποβλήθηκε από simos στις .

Α) Δήλωση εργαστηριακής ομάδας

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος "Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων" (Γ' εξαμήνου) το τρέχον εξάμηνο, να δηλώσουν την εργαστηριακή ομάδα προτίμησής τους στο eclass του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Πρέπει να κάνετε εγγραφή στο μάθημα «Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων 2018-19» και στη συνέχεια να επιλέξετε την εργαστηριακή ομάδα που επιθυμείτε από τις διαθέσιμες ομάδες στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών».

Παρακαλώ για την δήλωση να τηρήσετε τα ακόλουθα:  

1.   Στις εργαστηριακές ομάδες συγκεκριμένης ημέρας και ώρας εγγράφονται μόνο οι φοιτητές και φοιτήτριες που δηλώνουν το εργαστήριο για πρώτη φορά ή το έχουν παρακολουθήσει  αλλά δεν έχουν συμμετάσχει στην τελική εξέταση.

2.   Η ομάδα "Χωρίς Παρακολούθηση" δηλώνεται από τους φοιτητές & φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε περασμένο εξάμηνο και έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά στην εξέτασή του, ώστε να λαμβάνουν το ενημερωτικό υλικό του μαθήματος κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

3.   Στην δήλωση να αναγράφετε το όνομα και το επώνυμό σας με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα μικρά , πχ "Χρήστος Σίμος" και με σωστή ορθογραφία και τονισμό. Παρακαλώ όχι greeklish!!!

4.   Το emailπου δηλώνετε στην πλατφόρμα πρέπει να είναι έγκυρο και κατά προτίμηση της μορφής @teiste.gr(διότι συχνά υπάρχει πρόβλημα αποστολής σε accountsάλλων παρόχων και πιθανόν να μην λαμβάνετε σημαντικές ειδοποιήσεις). Είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά το emailσας διότι μέσω του eclassθα γίνεται όλη η επικοινωνία και η ανταλλαγή εγγράφων για τη θεωρία και το εργαστήριο (σημειώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, βοηθητικό υλικό).

5.   Οι ομάδες θα είναι ανοικτές για εγγραφή έως την Πέμπτη 4.10.2018, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού ορίου δεν θα γίνονται πλέον δηλώσεις ομάδας εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. 

6.   Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα στέλνοντας email δια μέσου του eclass.

 

Β) Έναρξη μαθημάτων: Διεξαγωγή διαλέξεων θεωρίας και εργαστηρίου την εβδομάδα 1- 5.10.2018

Μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα 1- 5.10.2018, οι διαλέξεις της θεωρίας και το εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1.    Θεωρία: Πέμπτη 2-4μμ (αντί για Τετάρτη 6-8μμ) και Παρασκευή 10-12, στο μικρό αμφιθέατρο (μΑΜΦ).

2.    Εργαστήριο: Η πρώτη συνεδρία θα είναι ΚΟΙΝΗ για ΟΛΕΣ τις εργαστηριακές ομάδες την Πέμπτη 12.15μμ (μΑΜΦ), όπου:
α) Θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις/αλλαγές στις δηλώσεις εργαστηριακών ομάδων ώστε να οριστικοποιηθούν
β) Θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο, ο κανονισμός και ο τρόπος εργασίας του εργαστηρίου και θα διανεμηθεί σχετικό υλικό.
Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική (οι απουσίες θα ληφθούν υπόψη στο τελικό σύνολο).

Από την επόμενη εβδομάδα οι διαλέξεις θεωρίας και το εργαστήριο θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά!!!.

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: