ΣΑΕ: Επαναληπτικό εργαστήριο & εξέταση εργαστηρίου

Υποβλήθηκε από simos στις .

Α) Επαναληπτικό/συμπληρωματικό εργαστήριο 

Την Πέμπτη 7.6.2017, 12-2μμ & 2-4μμ, στο Εργ. 5, θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο εργαστήριο του εξαμήνου το οποίο θα έχει το χαρακτήρα του επαναληπτικού/συμπληρωματικού.

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο καλούνται υποχρεωτικά να παρευρεθούν οι κάτωθι φοιτητές & φοιτήτριες: 

Α. Α. 5991
Γ. Α. 6306
Δ. Γ. 6280
Κ. Π. 6271
Κ. Α. 6169
Κ. Ε. 6108
Λ. Ι.  6328
Π. Π. 6304
Π. Μ. 6000
Τ. Σ. 6252
Χ. Χ. 6247
 
Η προσέλευση είναι προαιρετική (αλλά συνιστώμενη) για τους υπόλοιπους φοιτητές και φοιτήτριες (και για τους 'χωρίς παρακολούθηση') που επιθυμούν να επαναλαβουν ασκήσεις ή/και να συζητήσουν με τον διδάσκοντα τις απορίες τους.  
 
Β) Εξέταση Εργαστηρίου 
Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στο Εργ. 5, την Πέμπτη 14.6.2017 σε τμήματα παρόμοια με αυτά που κάθε φοιτητής/φοιτήτρια πραγματοποιούσε το εργαστήριο κατά τη διάρκεια οτυ εξαμήνου. Η ονομαστική κατάσταση με την ακριβή ώρα προσέλευσης για κάθε τμήμα εξετασης θα ανακοινωθεί  τις επόμενες ημέρες. 
Οι φοιτητές χωρίς παρακολούθηση θα εξεταστούν επίσης την ίδια μέρα, αρκεί να έχουν εγγραφεί στο Τμήμα 'Χωρίς Παρακολούθηση' στο eclass ώστε ο διδάσκων να μπορεί να τους συμπεριλάβει στις ομάδες εξέτασης. 
Η ύλη του εργαστηρίου είνιαι αυτή που καλύπτεται από τις ασκήσεις που είναι αναρτημένες στο eclass μαζί με τους αντίστοιχους κώδικες.
 
Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος. Επικ. Καθηγητής 
 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: