Αναβολή Μαθήματος Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ) της Παρασκευής 8-10 πμ Αίθουσα 9

Υποβλήθηκε από pvarzakas στις .

  Το μάθημα "Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ)" της Παρασκευής 8/12/2017,  8-10 π.μ., στην Αίθουσα 9,

δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

          Η Αναπλήρωση του προηγουμένου Μαθήματος θα γίνει τη Τρίτη 12/12/2017, ώρα 10 π.μ.-12 μ.  στην Αίθουσα 9.

 

      Ο διδάσκων,

 

Π.Βαρζάκας, Καθηγητής.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: