Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων, Σημειώσεις, βαθμοί εργαστηρίου κλπ

Υποβλήθηκε από simos στις .
  1. Ανέβηκαν στην ηλεκτρονική γραμματεία οι βαθμοί της εξέτασης του εργαστηρίου "Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων".
  2. Επίσης στην πλατφόρμα eclass του TEI Στερεάς Ελλάδας (http://eclass.teiste.gr) ανέβηκαν ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων του εργαστηρίου. Στο εξής για την βασική διαχείριση του μαθήματος θα χρησιμοποιείται η παρούσα πλατφόρμα λόγω των ευκολιών που προσεφέρει για ανακοινώσεις, ανταλλαγή αρχείων, εγγραφές σε τμήματα εργαστηρίου, αυτόματη αποστολή email στους εγγεγραμμένους σε ένα μάθημα κλπ. Για την είσοσό σας απαιτείται καταρχήν  εγγραφή στο eclass ως εκπαιδευόμενοι (λογικά την έχετε ήδη πραγματοποιήσει). Στη συνέχεια, επειδή το μάθημα είναι κλειστό, θα πρέπει να κάνετε (μέσω της αυτόματης φόρμας) αίτημα πρόσβασης στο μάθημα, την οποία αφού ενεργοποιήσει ο διδάσκων, θα αποκτήσετε πρόσβαση στο μάθημα. Αν δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο eclass παρακαλείστε να διαβασετε προσεκτικά τις οδηγίες σε σχετική παλαιότερη ανακοίνωση του συναδέλφου Ν. Πετρόπουλου εδώ  
  3. Στα έγγραφα του μαθήματος θα ανέβουν επίσης μέσα στην εβδομάδα και (ημιτελείς) σημειώσεις θεωρίας βασισμένες εν μέρει στις παραδόσεις του μαθήματος. Οι σημειώσεις αυτές είναι ημιτελείς, ελλιπείς σε αρκετά σημεία τους, περιέχουν λάθη σε κείμενο και σχήματα και βέβαια δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις σημειώσεις των διαλέξεων του μαθήματος και τα διανεμόμενα συγγράματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος". Δεν συνίσταται να τις χρησιμοποιήσετε ως εγχειρίδιο μελέτης του μαθήματος. Ο διδάσκων έθεσε τις σημειώσεις αυτές στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών μετά από σχετικό άιτημα για την διευκόλυνση κυρίως όσων βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν είχαν δυνατότητα παρακολούθησης για να είναι ενήμεροι για τα πεδία τα οποία διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κλπ. Οι σημειώσεις θα ανανεώνοται και θα διορθώνονται συνεχώς, μέχρι να φτάσουν στην τελική τους μορφή και να γίνουν ο επίσημες σημειώσεις του μαθήματος!

Ο διδάσκων 

Χρ. Σίμος

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: