Επαγγελματική εμπειρία

1986- 11/95 
Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός
Διάφορες Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Μελέτες ως Αδειούχος Ηλεκτρολόγος και Μηχανολόγος Μηχανικός.
 
1987-1990 
Ερευνητικά Προγράμματα Ε.Μ.Π.
Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εποπτεία διπλωματικών εργασιών τελειόφοιτων φοιτητών του τμήματος.
 
1/1990-2/1991 
HITEC A.E.
Yπεύθυνος ομάδας Ανάπτυξης Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας της HITEC. Συμμετοχή  σε ερευνητικά προγράμματα (ΕSPRIT,DELTA), ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και  συντονισμός της ομάδος.
 
2/1991-10/1992 
Ειδικός Επιστήμονας - Μηχανογραφικό Κέντρο Γ.Ε.Σ.
Ειδικότητα ειδικός επιστήμονας κατα την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ανάπτυξη εφαρμογών και  διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδομένων του Ελληνικού Στρατού.
 
10/1992-2/1994 
HITEC A.E.
Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας και στην συνέχεια υπεύθυνος του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας της ΗΙΤΕC A.E. Κύριες δραστηριότητες  ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων (ESPRIT, BRITE, FAIR, STRIDE, κ.λ.π.), ο συντονισμός των επιμέρους ερευνητικών  ομάδων του τμήματος καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 
2/1994 - 10/1995 
Τεχνικός Διευθυντής, ORASIS EΠΕ
Υπεύθυνος για τον συντονισμό,  μελέτη, ανάπτυξη, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (hw/sw), δικτύων και λογισμικού  στο χώρο της ιατρικής, επεξεργασίας εικόνας, μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων και αυτοματισμού γραφείου.
 
11/1995 - 1/2019
Καθηγητής  ΤΕΙ Λαμίας - ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Προγραμματισμός Η/Υ − Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία
 
1/2019 -
Καθηγητής  Α Βαθμίδας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προγραμματισμός Η/Υ − Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία