Εκπαίδευση

Δίπλωμα “Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής”, 1985
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτορικό Δίπλωμα “Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής”, 1993
“Αλγόριθμοι για την επίλυση της εξίσωσης Riccati”
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών